หน้าหลัก >> การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นเวทีนานาชาติ
การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นเวทีนานาชาติ
iENA2018 (31 ก.ค. 2561)
ITEX 2019 (24 ก.ค. 2561)
INST 2017 (17 เม.ย. 2560)
Geneva 2019 (21 ธ.ค. 2559)
SIIF 2018 (24 ส.ค. 2559)
IEI 2018 (23 ส.ค. 2559)
IWIS 2017 (27 ก.ค. 2559)
โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเเละสิ่งประดิษฐ์สู่เวทีระดับนานาชาติ (26 พ.ย. 2558)

หน้า : [1]
Copyright © 2015 กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์