ประกาศรายชื่อผลงาน
ครงการ "Innovations for Street food"
ที่ผ่านการคัดเลือกให้นำมาจัดเเสดงนิทรรศการ
ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562
 
*******************
 

รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก

- ประเภทการออกแบบรถเข็น CLICK!!

   แบบตอบรับประเภทการออกแบบรถเข็น  Download ..

 

- ประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบอาหาร หรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้กับธุรกิจ 

  จำหน่ายอาหารริมทาง CLICK!!

 
 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ Download แบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมประกวด โครงการ Innovations for Street food เพื่อยืนยันการเข้าร่วมจัดเเสดง นิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562
เเล้วส่งมายัง วช. ทาง E-mail: inventionaward.rekm@nrct.go.th หรือ
Fax : 02 579 2288 ภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 561 2445 ต่อ 507 (วันเเละเวลาราชการ)
 
 
**หมายเหตุ 
วช. จะนำส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดทางอีเมล์ของท่าน
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร (เพื่อความสะดวกเเละรวดเร็วเพื่อให้ท่านสามารถนำไปดำเนินการต่อไป)
 เเละ วช. จะนำส่งหนังสือฉบับจริงไปยังท่านในลำดับถัดไป

 

 //เจ้าหน้าที่จะทำการตอบกลับอีเมล์เมื่อได้รับแบบตอบรับจากท่านเรียบร้อยเเล้ว

 **ขออภัยในความไม่สะดวก เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินงานอย่างเต็มที่

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ วช. จึงขอเชิญนำผลงาน ดังรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ในวันและสถานที่ข้างต้นเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ชมการสาธิต พิจารณาตัดสินและมอบรางวัลต่อไป

โดยมีกำหนดการพอสังเขป ดังนี้

วัน

เวลา

กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

วันเสาร์ที่ 2– วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

13.00 น. เป็นต้นไป

09.30 – 17.30 น.

09.30 – 15.00น.15.00 น.

17.30 น.

ลงทะเบียน และติดตั้งผลงาน

นักประดิษฐ์ประจำคูหานิทรรศการ

นักประดิษฐ์ประจำคูหานิทรรศการพิธีมอบรางวัล และพิธีปิดงาน

รื้อถอนผลงาน

                      

 
Copyright © 2015 กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์