หน้าหลัก >> การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นเวทีนานาชาติ
การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นเวทีนานาชาติ
INST 2017 (17 เม.ย. 2560)
Geneva 2018 (21 ธ.ค. 2559)
SIIF 2017 (24 ส.ค. 2559)
IEI 2018 (23 ส.ค. 2559)
IWIS 2017 (27 ก.ค. 2559)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ (8 มิ.ย. 2559)
โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเเละสิ่งประดิษฐ์สู่เวทีระดับนานาชาติ (26 พ.ย. 2558)

หน้า : [1]
Copyright © 2015 กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์