ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ ดังนี้
 
 
>> แบบฟอร์มนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ 
       Click !       Click !
 
****************************************
Copyright © 2015 กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์